Aula Miejska w Rzeszowie

Koncepcja Auli Miejskiej w Rzeszowie

Główną ideą projektu nowej Auli Miejskiej w Rzeszowie jest jej ścisłe powiązanie wizualne i funkcjonalne z budynkiem Ratusza. Zaproponowany budynek jest wynikiem analizy kontekstu, ukształtowania terenu oraz przestrzennych i urbanistycznych powiązań z otoczeniem. Aula wykorzystuje i uwydatnia historyczną bryłę Ratusza, budując dzięki niej swoją własną tożsamość. Budynek Auli dopełnia południową pierzeję zabudowy w przestrzeni rzeszowskiego rynku. Rozwiązanie bryły z podziałem na segmenty odnosi się do uwarunkowań historycznych miejsca. Ich wielkość szanuje skalę i charakter zabudowy w obszarze ścisłego centrum miasta. Niewielkie zróżnicowanie wysokości poszczególnych segmentów pozwoliło na wizualne wyróżnienie podziału zabudowy i nawiązanie do historycznego układu kamienic na tych działkach. Segment w narożniku ulic Słowackiego i Króla Kazimierza ponownie domyka kwartał, wyróżniając się swoją wysokością. Prosty wyraz architektoniczny obiektów został osiągnięty poprzez elewacje, zaprojektowane w rytmicznym podziale płyt z betonu architektonicznego. Bryła od strony Ratusza, poprzez wertykalny podział fasad, nawiązuje do osiowej kompozycji kamienic, stojących na tych działkach. Podcień zaprojektowany na całej szerokości fasady frontowej podkreśla reprezentacyjny charakter strefy wejściowej do Auli na tle południowej pierzei rynku. Taras na najwyższym poziomie budynku został pomyślany jako letni salon miejski z przestrzenią oferującą otwarcia widokowe na Ratusz oraz ulicę Słowackiego.

Autorzy: Iwona Wilczek, Mariusz Tenczyński, Joanna Maseli, Kamil Lipski
Współpraca: Katarzyna Koźba
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Koncepcja: 2023
Powierzchnia użytkowa: 2089 m2
Powierzchnia terenu: 991 m2

Concept of the Municipal Auditorium in Rzeszow