2021.05.12

"Zbudować styl regionu - od nowoczesnej stodoły po podziemne muzeum" - ciekawy tekst Anny Cymer na www.culture.pl

.


2020.10.20

Dom pod Opolem na antenie TVN Style w 5 odcinku programu "Wyjątkowe domy"

.


2020.10.03

Dom pod Opolem na antenie Tvn Style w 5 odcinku programu "Wyjątkowe domy". Jak Omenaa Mensah przedstawi naszą propozycję życia w domu innym niż wszystkie?
Oglądajcie.
www.tvnstyle.pl

.


2020.09.11

Dom pod Opolem finalistą IX edycji konkursu ?YCIE W ARCHITEKTURZE 2020.

.


2020.09.06

Wywiad z Iwoną Wilczek w ksiące "Texty o architektuře 2015 - 2018"
Kruh 2020

Interview with Iwona Wilczek in the book "Texty o architektuře 2015 - 2018"
Kruh 2020


2020.06.11

Maja Górczak "Nowe starocie - jak współcześnie projektuje się muzea historyczne", link do artykułu: architektura & biznes
fot. Maja Górczak

Opole Museum of Rural Architecture Administration Building in the text of Maja Górczak


2019.02.09

Budynek Muzeum Wsi Opolskiej w filmie z serii Ksi?ga Przestrzeni - po?wi?conej najwi?kszym osi?gni?ciom polskiej architektury wsp?czesnej.

Opole Museum of Rural Architecture Administration Building in film from the series "The Book of Expanse" devoted to the leading achievements in Polish contemporary architecture.


2018.11.30

Dom pod Opolem w najnowszej publikacji "?Detale architektury betonowej" pod redakcj?? profesora Marcina Charciarka.

House near Opole in the newest publication "Details of concrete architecture" edited by professor Marcin Charciarek.


2018.06.29

Budynek Muzeum Wsi Opolskiej w "Z?otej Dziesi?tce" powojennej architektury Opola 1945-2018.

Opole Open-Air Museum of Rural Architecture Administration Building in the "?Golden Ten" ranking of post-war Opole Architecture 1945-2018.


2018.01.10

Zapraszamy na wystaw? projektu domu pod Opolem. Otwarcie wystawy "?db2 architekci - ALGORYTM" odb?dzie si? 17 stycznia 2018 o godzinie 17:00 w Galerii Circulus przy ul. Katowickiej 48 w Opolu.
Przygotowali??my ekspozycj?? ukazuj??c?? proces powstawania projektu od koncepcji do realizacji.

We invite you to the exhibition of the house project near Opole. The opening of the exhibition "db2 architects - ALGORITH" will be held on January 17, 2018 at 17:00 in the Circulus Gallery at 48 Katowicka Street in Opole.
We prepared an exhibition showing the process of creating a project from the first concept to implementation.


2017.07.07

Dom pod Opolem wyr?niony w konkursie Mister Architektury Wojew?dztwa Opolskiego 2014 - 2016

Honorable mention in a competition


2016.11.25

Dom pod Opolem otrzyma?? II Nagrod?? w XX edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.

House near Opole received the 2nd Prize in the 20th edition of the Polish Cement in Architecture competition.


2015.05.04

Kruh 4.06.2015

Kruh 4.06.2015


2015.01.02

Wystawa V4 Family Houses, Krakw 2015

V4 Family Houses exhibition, Krakow 2015


2013.09.29

O tym, ?e nic si? nie zmieni??o opowiemy w Lublinie 29 pa?dziernika 2013. Zapraszamy na spotkanie.

On October 29, 2013. We will tell you that nothing has changed.


2012.11.07

Budynek Muzeum Wsi Opolskiej w filmie z serii "Tradycja nie umiera", odcinek 5

Opole Museum of Rural Architecture Administration Building in film from the series "Tradition does not die".


2012.10.29

Budynek Muzeum Wsi Opolskiej finalist?? konkursu ?YCIE W ARCHITEKTURZE 2012

Opole Museum of Rural Architecture Administration Building is a finalist of the ?YCIE W ARCHITEKTURZE 2012 competition


2010.05.10

Wystawa "POLSKA Architektura". Polska architektura w zwierciadle historii. Wenzel-Hablik-Museum, 13 czerwca - 15 sierpnia 2010

"POLSKA Architectura" exhibition. Polish architecture in the mirror of history. Wenzel-Hablik-Museum, June 13 - August 15, 2010


2010.03.12

Wystawa "?l?ska Szko??a Architektury ?". Ostrava 12.04.2010

Exhibition "Silesian School of Architecture ? ". Ostrava 12.04.2010


2010.01.22

MOBILSARP, Wroc?aw?aw 22 lutego 2010

MOBILSARP, Wrocl?aw 22 lutego 2010


2009.09.19

Wystawa "POLSKA Architektura". Wiede?? 10.2009

"POLSKA Architektura" exhibition. Viena 10.2009


2009.03.08

Budynek Muzeum Wsi Opolskiej na wystawie architektonicznej towarzysz??cej Mi?dzynarodowemu Triennale Architektury w Krakowie. Bunkier Sztuki 8 kwietnia 2009

The building of the Museum of the Opole Village at the architectural exhibition accompanying the International Architecture Triennial in Krakow. Bunkier Sztuki April 8, 2009


2008.12.06

Budynek Muzeum Wsi Opolskiej otrzyma?? nominacj? do nagrody Mies van der Rohe Award 2009

Opole Museum of Rural Architecture Administration Building has been nominated for the Mies van der Rohe Award 2009


2008.05.03

Budynek Muzeum Wsi Opolskiej na wystawie towarzysz?cej Kongresowi Architektury Polskiej, Pozna?? Maj 2008

Opole Museum of Rural Architecture Administration Building at the exhibition accompanying the Congress of Polish Architecture, Poznan 2008


2006.10.08

metA 8 listopada 2006

metA 8 listopada 2006