.


.


2020

Dom pod Opolem finalist?? konkursu ?YCIE W ARCHITEKTURZE 2020

.

.

2018

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu

.

.

2017

Wyr?nienie w konkursie Mister Architektury Wojewdztwa Opolskiego 2014 - 2016 dla domu pod Opolem

.

.

2016

II Nagroda Polski Cement w Architekturze 2015 w konkursie na najlepsz?? realizacj? architektoniczn?? z u?yciem technologii ?elbetowej dla Domu pod Opolem

Nominacja do Nagrody Roku SARP 2015 za Dom pod Opolem

.

.

2015

Wyr?nienie III stopnia w konkursie na koncepcj? urbanistyczno - architektoniczn?? zagospodarowania placu Miko?aja Kopernika w Opolu

.

.

2012

Budynek administracyjno - recepcyjny Muzeum Wsi Opolskiej - zwyci?zc?? w kategorii Kultura w Plebiscycie Fundacji Twrcw Architektury na 10 wartych zapami?tania obiektw architektonicznych pierwszej dekady XXI wieku

Budynek Muzeum Wsi Opolskiej finalist?? konkursu
?YCIE W ARCHITEKTURZE 2012

.

.

2011

Wyr?nienie w konkursie na koncepcj? architektoniczn?? budowy obiektu instytucji otoczenia biznesu - Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz zrwnowa?onego rozwoju Atmoterm S.A. w Opolu

.

.

2010

Mister Architektury Wojewdztwa Opolskiego 2008 - 2009 przyznany za budynek administracyjno - recepcyjny Muzeum Wsi Opolskiej

.

.

2009

Nagroda Roku SARP 2009 przyznana za budynek administracyjno - recepcyjny Muzeum Wsi Opolskiej

Nagroda Roku SARP 2008 za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze ??rodkw publicznych przyznana za budynek administracyjno - recepcyjny Muzeum Wsi Opolskiej

.

.

2008

Nominacja budynku administracyjno - recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej do nagrody Mies van der Rohe Award 2009

Bry??a Roku 2008 nagroda przyznana za za budynek administracyjno - recepcyjny Muzeum Wsi Opolskiej w plebiscycie portalu bryla.pl

.

.

2007

Wyr?nienie w konkursie na koncepcj? szko?y podstawowej i hali sportowej w Srebrnej Grze

III Nagroda w konkursie na koncepcj? zagospodarowania sektora obiektw u?yteczno?ci? publicznej w Parku Etnograficznym w Tokarni

.

.

2005

I Nagroda w konkursie na koncepcj? budynku administracyjno - recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

.

.

2004

II Nagroda w konkursie na koncepcj? rozbudowy i przebudowy Muzeum ?l?ska Opolskiego w Opolu

.

.