Stara Hala Maszyn WiK

Koncepcja architektoniczna przebudowy Starej Hali Maszyn na budynek konferencyjno - szkoleniowy i wystawienniczy na terenie Spółki WiK przy ul. Oleskiej w Opolu

Praca konkursowa

Wnętrza Starej Hali Maszyn w stanie istniejącym mają charakter przestrzeni industrialnej, kojarzącej się z loftem. Duch minionych czasów z okresu jej funkcjonowania jako hali maszyn jest nadal wyczuwalny. Ideą jaka przyświecała wszystkim przyjętym rozwiązaniom projektowym było utrwalenie tego stanu.

Autorzy: Iwona Wilczek, Mariusz Tenczyński, Joanna Maseli, Jarosław Oglęcki
Inwestor: Spółka WiK
Koncepcja: 2012
Powierzchnia użytkowa: 363 m2
Kubatura: 2500 m3

Competition work