Centrum Usług Publicznych w Opolu

Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zespołu dwóch budynków użyteczności publicznej Centrum Usług Publicznych w Opolu

Praca konkursowa

Budynki zlokalizowano na działce w sąsiedztwie projektowanego parku i placu. Jej prosty kształt pozwala na realizację budynku opartego na regularnym systemie konstrukcyjnym, co wpływa na racjonalnie ekonomiczne koszty realizacji i eksploatacji obu budynków. Zaproponowane w koncepcji dwa obiekty mogą być realizowane niezależnie. Przyjęte rozwiązania przestrzenne tworzą interesującą relację między budynkami i ich wnętrzami. W obu obiektach w centrum znajduje się wielopoziomowa przestrzeń sal obsługi, będąca jednocześnie strefą komunikacji oraz zapewniającą właściwe funkcjonowanie sal konferencyjnych, z których największe znajdują się na parterze. Oba budynki poprzez szklane fasady komunikują się wizualnie. Dach pomiędzy nimi jednoznacznie wskazuje główne wejście do budynków, akcentuje i zaznacza je w skali placu. Na terenie inwestycji zaproponowano również lokalizację pawilonu miejskiego, pełniącego funkcje reprezentacyjne i wystawiennicze. Okrągły kształt jest odpowiedzią na zadany w planie nieregularny kształt placu, proponowana funkcja - rozwinięciem zakresu działań dla Centrum Usług Publicznych.

Autorzy: Iwona Wilczek, Mariusz Tenczyński, Joanna Maseli, Paula Karpezo
Inwestor: Urząd Miasta Opola i Izba Skarbowa w Opolu
Koncepcja: 2016

Competition work