Wyspa Pomorska we Wrocławiu

Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna wschodniej części Wyspy Pomorskiej we Wrocławiu

Praca Konkursowa

W koncepcji za najważniejszy i jednocześnie najbardziej atrakcyjny element uznaliśmy wyjątkowość lokalizacji obszaru objętego konkursem. Wyspa znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego centrum miasta oraz rzeki jest doskonale widoczna właściwie z każdej strony.
Wynikiem dokonanych analiz urbanistycznych było przyjęcie założenia o maksymalnym wykorzystaniu powierzchni terenu i podjęciu próby jego powiększenia. Wysunięcie pomostu na wschód podkreśliło jego przewieszenie i zwiększyło otwarcie widokowe tarasu na rzekę W ten sposób chcieliśmy stworzyć na wyspie nowe miejsce spotkań. Sąsiedztwo historycznej zabudowy skłoniło nas do stworzenia budynku o prostej, zwartej bryle, nie konkurującego zwłaszcza z budynkiem Uniwersytetu. Przewieszenie bryły nad wodą od strony południowej umożliwiło bezpośredni kontakt z wodą większości mieszkań - co jest dla nas największym atutem tej lokalizacji. Przyjęliśmy, że podstawowa komunikacja na wyspie obejmuje pieszych i rowery. Pod uwagę wzięto dojazd samochodów dostawczych i technicznych. Ukształtowanie terenu i samego budynku w żaden sposób nie ogranicza funkcjonowania śluzy. Zachowano dwa dęby, rosnące w sąsiedztwie wjazdu na wschodniej części wyspy.

Autorzy: Iwona Wilczek, Mariusz Tenczyński, Joanna Maseli,
Jarosław Oglęcki, Iwona Bednarska, Dawid Waloszek, Barbara Rybak,
Dawid Pyka
Inwestor: Topacz Investment Sp. z o.o.
Koncepcja: 2012
Powierzchnia użytkowa: 4712 m2

Competition work