Muzeum Śląska Opolskiego

Koncepcja architektoniczna rozbudowy Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

II Nagroda w konkursie

Nowy budynek muzeum swoim gabarytem zamyka perspektywę ulicy Krawieckiej, nie zasłaniając zieleni na wzgórzu wraz z wieżą Kościoła na Górce. Nowa bryła nie przysłania widoku na istniejący barokowy budynek muzeum. Wieża ratusza widziana poprzez niezabudowane podwórza kamienic pozostaje nadal widoczna ze szklanego łącznika muzeum.

Autorzy: Iwona Wilczek, Mariusz Tenczyński, Wilhelm Kik
Inwestor: Muzeum Śląska Opolskiego
Koncepcja: 2004
Powierzchnia terenu: 2405 m2
Powierzchnia użytkowa: 3885 m2
Kubatura: 21576 m3

Competition work