Szkoła w Srebrnej Górze

Koncepcja architektoniczna budynku Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Srebrnej Górze

Wyróżnienie w konkursie

Autorzy: Iwona Wilczek, Mariusz Tenczyński, Jarosław Oglęcki,
Mariusz Owsiak
Inwestor: Urząd Gminy w Stoszowicach
Koncepcja: 2007
Powierzchnia terenu: 21767 m2
Powierzchnia użytkowa: 6656 m2
Kubatura: 39624 m3

Competition work