Szkoła w Brzegu

Koncepcja architektoniczna rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu

Koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej w Brzegu o nową salę gimnastyczną z własną strefą wejściową. Pomysł zakładał umieszczenie sali gimnastycznej na piętrze w nowej części budynku. W przyziemiu zlokalizowano strefę wejściową z szatniami umożliwiającą niezależne funkcjonowanie obiektu po godzinach pracy szkoły.

Autorzy: Iwona Wilczek, Mariusz Tenczyński
Inwestor: Urząd Miasta w Brzegu
Koncepcja: 2006
Powierzchnia terenu: 5503 m2
Powierzchnia użytkowa: 704 m2
Kubatura: 5840 m3

Concept