Biblioteka w Opolu

Koncepcja architektoniczna budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Praca Konkursowa

Budynek biblioteki, ze względu na funkcję i położenie, został potraktowany jako integralna część otaczającej go przestrzeni publicznej, a więc przestrzeni, której nadrzędną funkcją jest kształtowanie wizerunku miasta i sprzyjanie nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Autorzy: Iwona Wilczek, Mariusz Tenczyński, Ewa Oglęcka, Jarosław Oglęcki
Inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
Koncepcja: 2006
Powierzchnia użytkowa: 3110 m2
Powierzchnia terenu: 792 m2
Kubatura: 12960 m3

Opole Public Library

Competition work