Hotel w Zegrzu

Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zespołu hotelowo - parkowego w Zegrzu

Praca Konkursowa

Autorzy: Iwona Wilczek, Mariusz Tenczyński, Alberto Mazzucchelli,
Paula Ramella, Gandini Carlo Francesco, Jacek Grzelak
Współpraca: Paweł Grzelak, Miłosz Greszta, Maurizio Mazzucchelli,
Roberto Pozzi, Isabella Lavazza, Filippo Settemberg
Koncepcja: 2010

Hotel near Warsaw